Επικοινωνία

Koufalis Media Corporation S.A.

Λεωφ. Κηφισίας 180, 152 31 Χαλάνδρι

Τηλ. 210 72 53 530, Fax. 210 72 53 530

e-mail : info@koufalismedia.gr