Η Εταιρεία

Η Κoufalis Media Corporation S.A. ιδρύθηκε το 2008 με αντικείμενο δραστηριότητας τις Εκδόσεις, την Παραγωγή Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Εκπομπών, τη Διοργάνωση Διαγωνισμών & Ημερίδων με στόχο την καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος αλλά και την ανάδειξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Μαζί με τη National Communication, Εταιρία Συμβούλων Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων που ιδρύθηκε το 1993, αποτελεί έναν οργανισμό που καλύπτει όλο το φάσμα  των υπηρεσιών Επικοινωνίας & Δημοσιότητας για επιχειρήσεις, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, οι δραστηριότητές της καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς :

  • Εκδόσεις
  • Παραγωγές Τηλεοπτικές & Ραδιοφωνικές
  • Διαγωνισμοί
  • Εκδηλώσεις
  • Δημόσιες Σχέσεις