“Υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλώνουν τη μοναξιά σας, ερχόμενοι να την ταράξουν.” -Σασά Γκιτρύ