Διαγωνισμός Young Businessman

YoungBusinessman_logo-copy 3

25 Νοεμβρίου 2010

Η Koufalis Media Corp. διοργανώνει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό “Young Businessman, για τη νεανική επιχειρηματικότητα με τη συμμετοχή τριών κορυφαίων πανεπιστημίων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών) και τεσσάρων εμπορικών επιμελητηρίων.

Ύστερα από τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε στους φοιτητές ο διαγωνισμός “Young Businessman” και την πληθώρα των αιτημάτων για παράταση του διαγωνισμού, προκειμένου να προλάβουν όλοι να προετοιμάσουν και να καταθέσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, η κριτική επιτροπή αποφάσισε να δοθεί μια τελευταία παράταση στην υποβολή των business plans έως 31/7/2011.

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη παραδώσει τις εργασίες τους, εάν επιθυμούν τους δίνεται η δυνατότητα να τις υποβάλλουν εκ νέου έως τις 31/7/2011 με όσες προσθήκες και βελτιώσεις επιθυμούν. Σημειώνεται, ότι αυτή είναι η τελευταία παράταση που δίνεται.

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού

18 Νοεμβρίου 2010: Επίσημη Ανακοίνωση Διαγωνισμού και Βραβείων Νικητών.

Το πληροφοριακό υλικό του διαγωνισμού θα διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους φοιτητές κατά την παρουσίαση του διαγωνισμού. Όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν στην εκδήλωση θα μπορούν να παραλάβουν το σχετικό φάκελο συμμετοχής απευθείας από τη γραμματεία του διαγωνισμού (τηλ. επικοινωνίας: 210 7253530).

31 Ιουλίου 2011: Τελική Ημερομηνία Παράδοσης Εργασιών.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ατομικά ή σε ομάδες, θα πρέπει να παραδώσουν το Business Plan της εταιρίας που σχεδίασαν στη γραμματεία του διαγωνισμού μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες που θα αποσταλούν ταχυδρομικά (KOUFALIS MEDIA CORP. S.A., Καρύστου 6, Αμπελόκηποι). Καμία εργασία δεν θα γίνει δεκτή μετά από αυτή την ημερομηνία.

12 Σεπτεμβρίου 2011: Ανακοίνωση των 10 Καλύτερων Συμμετοχών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα βαθμολογήσει τις εργασίες και θα αναδείξει τις δέκα καλύτερες και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα.

19 Σεπτεμβρίου 2011: Προφορική Παρουσίαση των 10 Καλύτερων Business Plans.

Οι δέκα καλύτερες συμμετοχές καλούνται να παρουσιάσουν προφορικά τις εργασίες τους στην Επιτροποη Αξιολόγησης, ενώπιον κοινού.

28 Σεπτεμβρίου 2011: Τελετή Απονομής Βραβείων.

Ανακοινώνεται η τελική κατάταξη των συμμετοχών και ακολουθεί η τελετή απονομής των βραβείων στους νικητές.

Όροι Διαγωνισμού

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τρέχοντος έτους και όλων των παρελθόντων ετών των τριών πανεπιστημίων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό έως 35 ετών.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά.
 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
 • Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος ατομικά ή σε ομάδες δύο ή τριών ατόμων.
 • Απαγορεύεται η υποβολή διπλής υποψηφιότητας. Δηλαδή, ένας υποψήφιος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία ομάδες ή να διαγωνιστεί ταυτόχρονα ατομικά και ομαδικά.
 • Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να ζητήσουν τη συνεργασία των καθηγητών τους για τη συγγραφή του Business Plan.

Αξιολόγηση

Κάθε εργασία, με την παράδοσή της στη Γραμματεία του διαγωνισμού και εφόσον πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, λαμβάνει έναν αύξοντα αριθμό και διαχωρίζεται από την ονομαστική αίτηση συμμετοχής για να διασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετοχών.

Όλες οι ανώνυμες εργασίες παραδίδονται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού η οποία τις βαθμολογεί με βάση τα εξής κριτήρια:

 • Την πρωτοτυπία και το ρεαλισμό της ιδέας
 • Το βάθος και το εύρος της ανάλυσης υλοποίησης
 • Την οικονομική επένδυση που απαιτείται (budget)
 • Το πλάνο δράσης
 • Την καινοτομική προσέγγιση της υλοποίησης της ιδέας

Η αξιολόγηση των γραπτών εργασιών αποτελεί το 80% της τελικής βαθμολογίας. Με βάση τη βαθνολογία αυτή ανακοινώνονται οι δέκα επικρατέστερες ομάδες που προκρίνονται στην τελική φάση του διαγωνισμού. Το υπόλοιπο 20% της βαθμολογίας προκύπτει από την προφορική παρουσίαση του Business Plan.

Βραβεία Νικητών

Βραβεία θα λάβουν τα τρία καλύτερα Business Plans. Μεταξύ των βραβείων που θα πάρουν οι νικητές περιλαμβάνονται χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ και ταξίδι εκπαιδευτικού χαρακτήρα στη Σουηδία, προσφορά της εταιρίας Oriflame. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού οι νικητές θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Oriflame για να δουν από κοντά πως εργάζεται μια πολυεθνική εταιρεία. Επίσης θα επισκεφθούν και άλλες μεγάλες Σουηδικές εταιρείες, προκειμένου να αποκτήσουν μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο δουλειάς και ζωής των Σουηδών.

Προδιαγραφές εργασιών

 • Κάθε εργασία πρέπει να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Business Plan και θα πρέπει:
 • Να υποβληθεί σε πέντε (5) ανώνυμα αντίγραφα και να συνοδεύεται από την αίτηση συμμετοχής, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της ομάδας. Μαζί θα πρέπει να υποβληθεί και φωτοτυπία της αστυνομικής και της φοιτητικής ταυτότητας ώστε να επιβεβαιωθεί το έτος γέννησης και το έτος φοίτησης.
 • Να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.
 • Να έχει έκταση έως 30 σελίδες Α4 ή 4.000 λέξεις μαζί με τους πίνακες, τα σχεδιαγράμματα και τα παραρτήματα.
 • Να είναι δακτυλογραφημέμη σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12 και να υπάρχει διπλό κενό ανάμεσα στις σειρές.
 • Όλες οι σελίδες να είναι αριθμημένες.
 • Στην αρχή της εργασίας να υπάρχει ένας πίνακας περιεχομέων με τις ενότητες και τις σελίδες που αντιστοιχούν σε αυτές.
 • Στο τέλος της εργασίας να αναφέρονται όλες οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν. Για τη χρήση κάθε πρόσθετης πληροφορίας θα πρέπει να δηλώνεται η πηγή (άτομο, εταιρία, φορέας, κ.λ.π.)
 • Να είναι δεμένη με πλαστικό σπιράλ.
 • Δεν θα γίνονται δεκτές δισκέτες, CDs ή κασέτες (video ή ήχου).
 • Εργασίες που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους δεν θα φίνονται δεκτές.

 

 

Πηγή: http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/562-1%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-Young-Businessman